Stubbes Bigård Knapp 1 Knapp 2

073-230 12 21

Lokalproducerade honung från urban bigård

Mina bin!

har en lite biodling i Gamla Enskede, lokalt producerad honung samt pollinering är det som gynnar vår närmiljö